Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE
ul. Powstańców 12


bezpłatne porady w zakresie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym lub przemocy domowej w godzinach 12:00 – 17:00  w dniach 29 listopada oraz 6, 20 grudnia

bezpłatne porady psychologiczne

począwszy od sierpnia 2012r. każda środa w godzinach 14:00 – 17:00
lub telefoniczne w godzinach pracy punktu: (77) 4 27 57 10 lub 11

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Popielowie

Porady organizowane przez Urząd w Popielowie
finansowane ze środków z funduszu związanego z Ochroną zdrowia – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień

Wróć na początek strony