Śieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Departamentu  Koordynacji Programów Operacyjnych  Urzędu Marszałkowskie Województwa Opolskiego  uprzejmie informuje, iż od 2009 r. w województwie opolskim funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Sieć PIFE), działająca w ramach Projektu System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 
Punkty informacyjne należące do Sieci PIFE w województwie opolskim oferują:
 
- wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym osobom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej (w formie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych oraz drogą korespondencyjną i mailową),
 
- definiowanie potrzeb beneficjentów oraz wskazywanie im możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, a następnie kierowanie ich do właściwych instytucji pośredniczących i wdrażających,
 
- inicjowanie i organizowanie bezpłatnych spotkań/szkoleń/konferencji dla potencjalnych i obecnych beneficjentów z obszaru województwa opolskiego,   
 
- udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w rozliczaniu otrzymanej dotacji.
 
W ramach Sieci PIFE w województwie opolskim funkcjonuje 12 punktów: Główny Punkt Informacyjny w Opolu, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych usytuowanych w poszczególnych miastach powiatowych województwa: w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich.
 
Dane kontaktowe do wszystkich punktów Sieci PIFE w województwie opolskim dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9261.

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel.  77/44-04-722
fax 77/44-04-721
e-mail:

www.rpo.opolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


 

Wróć na początek strony