Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012

Logo.jpeg

Gmina Popielów decyzją Zarządu Województwa Opolskiego została zgłoszona do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie  Rozwoju Obszarów Wiejskich  ARGE.
Tegoroczną  edycję  konkursu  z mottem przewodnim ”W pogoni za przyszłością „  rozpoczęliśmy przesyłając wypełniony wniosek oraz materiały prezentujące naszą Gminę.
Kilka dni temu otrzymaliśmy informację ,że jury konkursowe  w Budapeszcie obradowało  i oceniało nadesłane materiały.
Kolejnym etapem będzie wizytacja i już  14 czerwca  gościć będziemy Komisję  w składzie   ,która  dokona oceny  i porówna  wszystkich uczestników   w kontekście ekonomicznym, społecznym, jak i kulturowym.

Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w dniach 20 - 22 września 2012 r. w austriackiej  miejscowości Langenegger .

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

PDFLista uczestników.pdf (107,25KB)

PDFSkład jury konkursowego w gminie Popielów.pdf (1,09MB)

Jury konkursowe-800.jpeg

   Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu. ARGE  jest organizacją, która animując międzynarodową współpracę na rzecz odnowy wsi, stanowi jednocześnie ważny podmiot opiniodawczy dla Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
   Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Europie, stworzenie dla nich szansy aby stały się w przyszłości regionami gospodarczymi, wypoczynkowymi i mieszkalnymi dla społeczności wiejskich. Tworzona sieć współpracy i jej umacnianie ma przyczynić się do wsparcia kształcenia w zakresie wiedzy fachowej, dotyczącej trwałego rozwoju regionalnego obszarów wiejskich, jak również przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń między państwami, krajami związkowymi, regionami, gminami i wsiami. Całokształt działań Stowarzyszenia ma doprowadzić do podniesienia poczucia własnej wartości mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienia ich motywacji i zaangażowania w rozwój ich małych ojczyzn. Działalność stowarzyszenia ma również na celu forsowanie zrozumienia ogólnospołecznego znaczenia obszarów wiejskich oraz potrzeb ich mieszkańców przez opinię publiczną, media i polityków.
   Polskim członkiem ARGE  jest województwo opolskie, które już od kilku lat realizuje z sukcesem własny opolski program odnowy wsi oraz od 2009 województwo dolnośląskie
   Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE obejmuje obszar całej Europy, w jego skład wchodzi  ponad 20 państw, krajów związkowych, regionów a w śród nich m. in.: Bawaria, Belgia, Słowenia, Czechy, Węgry oraz Saksonia i Styria a także – Szwajcaria.              
   W ramach swoich działań Stowarzyszenie organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi wydając publikacje, organizując konferencje i kongresy oraz wyjazdy badawcze, a także będąc organizatorem prestiżowego konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, daje sposobność skonfrontowania najciekawszych osiągnięć i upowszechniania wzorcowych rozwiązań. 
   Bliższe informacje o Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE http://www.landentwicklung.org
 

Wróć na początek strony