Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 23 maja 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno-kulturalne” z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Całkowity koszt inwestycji to 1 522 606,86 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 439 975,22 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
Celem projektu jest stworzenie w miejscowości Popielów centrum społeczno-kulturalnego poprze budowę strażnicy OSP wraz zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym.

Wróć na początek strony