Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych informuje o możliwości wsparcia   finansowego w zakładaniu, modernizacji i rozwoju firm.

Pomoc polega na finansowaniu zakupów inwestycyjnych i obrotowych w formie     pożyczek     na     bardzo     korzystnych     warunkach     i     przy nieskomplikowanych procedurach. Jednym ze źródeł finansowania pożyczek  jest:

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Uruchomiony w 2004, został dekapitalizowany w 2009 oraz 2010 roku, ze
środków    Unii    Europejskiej     przez    Regionalny    Program    Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
•   pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego,
•   pożyczki przeznaczone na zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości, zakup: maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), wyposażenia biura, zakup środków obrotowych,
•   maksymalna kwota pożyczki 500.000,00 zł
•   5-Ietni okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne
3-letni okres spłaty - w przypadku zakupu środków obrotowych, Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
•   prowizja zasadnicza: obecnie O zł
•   oprocentowanie stałe w okresie spłaty
•   czas rozpatrzenia wniosku: maksymalnie 30 dni
Projekt jest realizowany  w ramach Działania   1.2.  RPO  WO  2007-2013   -Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.
 

Wróć na początek strony