Zbiórka odpadów niebezpiecznych

UWAGA MIESZKAŃCY!

URZĄD GMINY W POPIELOWIE oraz REMONDIS SP. Z O.O. organizują nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

W podanych niżej terminach i miejscach ustawiony będzie kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.
ZBIERAMY NASTĘPUJĄCE ODPADY:

  • PRZETERMINOWANE LEKI, BATERIE I AKUMULATORY, FARBY, LAKIERY,
  • ROZPUSZCZALNIKI, TUSZE, TONERY, FARBY DRUKARSKIE,
  • KLEJE, LEPISZCZE, ŻYWICE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
  • TWORZYWA SZTUCZNE – OPAKOWANIA PO OLEJACH, FARBACH, DETERGENTACH, ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN,
  • METALE – PUSZKI PO FARBACH, OPAKOWANIA PO AEROZOLACH,
  • LAMPY FLUORESCENCYJNE,
  • INNE ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ – NP. TERMOMETRY,
  • ZUŻYTE OLEJE SILNIKOWE ORAZ SMARY ITP.,
  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – GODZ. 11:00 DO 15:00

Miejscowość  Miejsce  Data
Popielów  naprzeciw kościoła  19.06.2012 (wtorek)
Stare Siołkowice  Parking koło kościoła  20.06.2012(środa)
Karłowice  Plac naprzeciw sklepu przy ul. Polnej  21.06.2012 (czwartek)

Informacji udzielają: Remondis Opole Sp. z o.o. – tel 077 427 61 10, Urząd Gminy w Popielowie – tel. 077 427 58 50 

Wróć na początek strony