Dyżur eksperta z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu

 

5 lipca 2012 r. o godz. 10:00 odbędzie się Dyżur eksperta z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu i będzie obejmował temat: Możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Dyżur odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, ul. Słowackiego 10, parter, sala nr 10. 

 Serdecznie zapraszamy.

 

Wróć na początek strony