Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE 
ul. Powstańców 12

bezpłatne porady w zakresie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym lub przemocy domowej
w godzinach 12:00–17:00

lipiec 5,12    sierpień 2,23   wrzesień 6,20   październik 4,18
listopad 8,22   grudzień 6,20
 
w celu omówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny (77) 427 57 10 lub 11

bezpłatne porady psychologiczne

począwszy od sierpnia 2012r. każda środa w godzinach 14:00–17:00

lub telefoniczne w godzinach pracy punktu: (77) 427 57 10 lub 11

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Popielowie


Porady organizowane przez Urząd w Popielowie
                     finansowane ze środków z funduszu związanego z Ochroną zdrowia – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień
 

Wróć na początek strony