Wyjazd na kolonie letnie do LESKA - Bieszczady

Wyjazd na kolonie letnie do LESKA Bieszczady w okresie 24 lipca – 2 sierpnia 2012r.
ważna informacja dla rodziców


W związku z organizowaną kolonią letnią w miejscowości LESKO – Bieszczady
w terminie  od 24 lipca – do 2 sierpnia 2012r. podajemy informację dla rodziców dotyczącą terminów wyjazdu:

1. Wyjazd:   24 lipca 2012r.
miejsce zbiórki:  parking przy Samorządowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji (Dom Kultury) w Popielowie
godzina:   06:30

2. Powrót:   2 sierpnia 2012r.
miejsce zbiórki:  j.w.
godzina:   ok. 21:00

3. Telefony:  Urząd Gminy w Popielowie:   /77/ 42 75 835 lub 822
Bursa Szkolna 38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 31 tel. /13/ 469 62 73

Uwaga!!!

Prosimy, aby każde dziecko posiadało ważną legitymację szkolną

W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej wszelkie dopłaty do biletów np. PKP, które wynikać będą z braku tego dokumentu pokrywa rodzic dziecka.

         Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony