Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów

   W dniu 18 lipca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pomiędzy Gminą Popielów reprezentowaną przez Dionizego Duszyńskiego - Wójta Gminy Popielów  a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego i Antoniego Konopkę - Członka Zarządu Województwa Opolskiego zawarto  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 4 901 579,83 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 1 123 830,00 zł.

   Celem projektu jest poprawa warunków życia w miejscowościach Stare Kolnie i Popielów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Karłowice i Stare Kolnie do Popielowa. Zakres operacji obejmuje budowę tranzytu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem pobliskich nieruchomości i z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego w Popielowie, co wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie standardu życia społecznego mieszkańców, a także umożliwi podłączenie kolejnych miejscowości do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 

Wróć na początek strony