Informacja Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z możliwości aplikowania o środki PROW w ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na adres mailowy:

Termin oraz miejsca szkoleń zostaną podane na stronie www.stobrawskiszlak.pl

Wróć na początek strony