Popielów na dawnej fotografii

scktir.jpeg

Popielów na dawnej fotografii.jpeg   W dniu 01 sierpnia 2012 r. Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie Piotr Szafrański podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach umowy zostanie wydany fotoalbum pt. „Popielów na dawnej fotografii”. Fotoalbum będzie zawierać dawne zdjęcia wykonane na terenie Popielowa lub zdjęcia, na których zostali uwiecznieni mieszkańcy Popielowa. Całkowity koszt operacji wyniesie 7714.12 zł z czego kwota 5399.88 stanowi dofinansowanie projektu.

Wróć na początek strony