20.08.2012 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o możliwości składania przez przedsiębiorców wniosków o organizowanie staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Organizacja staży dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
W ramach prac interwencyjnych :

  • dla osób do 30 roku życia   pracodawca otrzymuje refundację poniesionych kosztów zatrudnienia co 2 miesiące w wysokości 1500 zł brutto oraz naliczone od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne lub co miesiąc w wysokości 790 brutto oraz naliczone od tej kwoty składki.
  • dla osób po 50 roku życia   pracodawca otrzymuje refundację poniesionych kosztów zatrudnienia w wysokości 750 zł brutto oraz naliczone od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy.

Refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych wyniesie odpowiednio

  • dla osób poniżej 30 roku życia 1300 zł brutto oraz naliczone od tej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne,
  • dla osób powyżej 50 roku życia 1499 zł brutto oraz naliczone od tej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski przyjmowane są do dnia 24.08.2012.
Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dla pracodawców zamieszczone są na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu  www.pup.opole.pl w zakładkach:

  • Dokumenty do pobrania” -> Dokumenty dla pracodawców -> Staże
  • Informacje dla pracodawców -> Instrumenty rynku pracy -> Staże

 

Wróć na początek strony