Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013
Do 15 września 2012r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów wszystkich typów szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

UWAGA: z dniem 1 października 2012r. kryterium dochodowe wynosić będzie 456zł netto, w związku z czym rodziny, które po tym dniu będą kwalifikowały się do udzielenia pomocy, mogą także złożyć wniosek.   

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012r.
 
Druk wniosku można pobrać w pok. 14 lub ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka Urząd Gminy – załatw sprawę).

Zachęcamy do składania wniosków, więcej informacji: pok. 14 lub tel. 77 42-75-835

   
                                                                                    Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony