01.10.2012r. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych


dzień osób starszych.jpeg 1 października 2012r przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, jest to znakomita okazja, aby podkreślić jak ważna jest rola najstarszego pokolenia.  

       Rok 2012 jest rokiem Europejskiej Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
       Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma umożliwić zagospodarowanie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, dla pełnienia przez nich ról w życiu publicznym. Zakłada wsparcie działań realizowanych przez i na rzecz osób starszych w ramach organizacji pożytku publicznego, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniora, klubów seniora, wspólnot lokalnych, organizacji branżowych, działań samopomocowych, różnorodnych towarzystw społeczno-kulturalnych czy kół gospodyń wiejskich.
        Pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest również projekt „Dziadkowie to skarb!”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw obywatelskich. Celem projektu jest znaczące zwiększenie przestrzeni społecznej dla realizacji postulatu solidarności międzypokoleniowej, by starsi i młodsi mieszkańcy wspólnot lokalnych mogli twórczo współdziałać i wymieniać się młodzieńczą energią i życiowym doświadczeniem. Warto odwiedzić stronę internetową www.dziadkowietoskarb.pl

Wróć na początek strony