Podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej.


Podpisanie porozumienia przez Wójta Gminy Popielów Dionizego Duszyńskiego poprzedzone zostało podjęciem przez Radę Gminy Popielów uchwały z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.

Nowa forma współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej pozwoli na:
•    lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Aglomeracji
•    podniesienie efektywności działania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
•    skoordynowane przełamywanie istniejących w naszej Aglomeracji problemów strukturalnych
•    wspólną realizację zasad zrównoważonego rozwoju
•    poprawę konkurencyjności gospodarczej i turystycznej
•    rozwój dialogu społecznego
•    wzrost innowacyjności w usługach świadczonych przez samorządy lokalne

W ramach podpisanego porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej, gminy będące sygnatariuszami porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie:
•    planowania strategicznego i przestrzennego
•    rozwoju gospodarczego i wspólnego działania na rzecz pozyskiwania inwestorów
•    transferu nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji
•    transportu zbiorowego
•    ochrony zasobów przyrodniczych
•    ochrony środowiska
•    ochrony przeciwpowodziowej
•    oświaty, kultury, sportu i turystyki

Partnerami porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej oprócz Gminy Popielów są
Miasto Opole, pełniące rolę lidera
Gmina Chrząstowice
Gmina Dąbrowa
Gmina Dobrzeń Wielki
Gmina Gogolin
Gmina Komprachcice
Gmina Krapkowice
Gmina Lewin Brzeski
Gmina Łubniany
Gmina Murów
Gmina Niemodlin
Gmina Ozimek
Gmina Prószków
Gmina Strzeleczki
Gmina Tułowice
Gmina Turawa
Gmina Walce
Gminy Zdzieszowice

Wróć na początek strony