11.09.2012 Dofinansowanie do kosztów nauki w ramach programu „STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych


Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu w II półroczu 2012 r. kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Zgodnie z procedurami realizacji programutermin składania wniosków
o dofinansowanie kosztów naukiwyznaczono od dnia 10.09.2012 r. do dnia 10.10.2012 r.
Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona została na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz formularze”) jak również udzielana jest telefonicznie pod numerem (77) 887-20-27.

Wróć na początek strony