OGŁOSZENIE   W związku z uzyskaniem informacji o wystąpieniu na terytorium Republiki Czeskiej przypadków zagrożenia życia i zdrowia ludzi, spowodowanych wprowadzeniem do obrotu skażonego alkoholu oraz odnotowanymi przypadkami śmiertelnych zatruć,
   Główny Inspektor Sanitarny w dniu 16 września 2012r. w celu zabezpieczenia obywateli wydał decyzję wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 1 miesiąca napojów alkoholowychozawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony