Gmina Popielów w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012


     Od  15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” stara się oceniać działalność samorządów. Przed 7 laty po raz pierwszy został opublikowany ranking ujmujący kompleksowo ich osiągnięcia. Od kilku lat zmienił się zakres ocenianych danych. Dziś podstawą oceny są dane o finansach lokalnych budżetów przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Na podstawie tych danych z trzech ostatnich lat redakcja „Rzeczpospolitej” wybiera blisko 600 najlepszych samorządów, do których wysyła szczegółowe ankiety. Opracowaniem ankiety co roku zajmuje się specjalna kapituła na czele której stoi profesor Jerzy Buzek W skład kapituły wchodzą przedstawiciele redakcji, organizacji samorządowych, resortu Finansów i Rozwoju Regionalnego oraz profesor Michał Kulesza jeden ze współtwórców reformy samorządowej.

Gmina Popielów w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w 2012 roku w kategorii gmin wiejskich zajęła 61 miejsce, co należy uważać za sukces.


     Ranking samorządów „Rzeczpospolitej” w 2012 roku został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostały wybrane miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W  etapie tym wzięte pod uwagę zostały dane pochodzące z Ministerstwa Finansów. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowana była m.in.:
•    dynamika wzrostu wydatków,
•    wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009-2011 wpłynęły na rachunek budżetu gminy,
•    zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów własnych w latach 2008-2011,
•    dynamika wzrostu dochodów własnych w latach 2008-2011.
Po zakończeniu pierwszego etapu powstała lista samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryterium. Na tej podstawie wybrano 250 gmin wiejskich, do których w drugim etapie konkursu przesłano szczegółowe badanie ankietowe.

Samorządy odpowiadały na pytania m.in.:
•    o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2008-2011,
•    o wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku,
•    o współpracę z jednostkami pomocniczymi,
•    o wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.


Gmina Popielów na 250 zakwalifikowanych do drugiego etapu gmin wiejskich zajęła w Rankingu Samorządów 61 miejsce.

Wróć na początek strony