05.10.2012r. Przystąpienie do kampanii „Pozory mylą, dowód nie”


Pozory.jpeg
   Informujemy o przystąpieniu Gminy Popielów do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Celem kampanii jest uwrażliwienie osób dorosłych na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Jednym z partnerów tegorocznej kampanii jest Komenda Główna Policji.

    Zadaniem kampanii jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu na sprzedaż napojów alkoholowych młodzieży. Dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości, która upoważnia do zakupu alkoholu.

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popielowie w ramach kampanii dostarczyła młodzieży, rodzicom oraz sprzedawcom napojów alkoholowych materiały informacyjne dotyczących szkodliwości spożycia alkoholu przez młodzież. Program kampanii zakłada wyeliminowanie picia napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Popielowie

Wróć na początek strony