Jubileusz 25 lecia Zespołu - Lira


PA214265-800.jpeg  PA214223-800.jpeg W niedzielne popołudnie  w Domu Kultury w Karłowicach  odbyła się uroczystość  25 lecia  zespołu „Lira”
Przybyłych gości  powitała Pani Danuta Jaroszek przedstawiła    chlubną historię Zespołu  oraz podsumowała dorobek artystyczny. Podziękowała zaproszonym gościom, licznym sponsorom oraz przyjaciołom zespołu za wspieranie i pomoc.

Jubileuszu gratulowali "Lirze" Wójt Gminy  Dionizy Duszyński i  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk  przekazując  prezent w postaci aparatu fotograficznego  i   szklanej statuetki .
W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego  życzenia  jubilatom złożyła Pani Anna Wolny-Miksa.
Śpiew i muzyka  królowały w Domu Kultury  podczas   przepięknej prezentacji multimedialnej  pn. „Lira ma  dopiero 25 lat”   
Jubileusz uświetniły dwie  młode dziewczyny  ze Studia Piosenki działającego przy Domu Kultury w Popielowie .
Uroczystość zwieńczyło podzielenie jubileuszowego tortu.

PA214261-800.jpeg PA214238-800.jpeg

Wróć na początek strony