29 października 2012r. Światowy Dzień Udaru MózguŚwiatowy Dzień Udaru Mózgu, ustanowiony jest przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization WSO). Został on powołany w celu uświadomienia społeczeństwu, działaczom lokalnym, rządom i wszystkim obywatelom, że udar mózgu jest niesłychanie groźnym zjawiskiem. Jest on trzecią, co do częstości, przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa wśród osób dorosłych.

Udarowi najlepiej zapobiegać, ale gdy już do niego dojdzie trzeba umieć rozpoznać jego objawy i jak najszybciej wezwać pogotowie. Do symptomów udaru zalicza się:
•    nagłe zaburzenia czucia lub niedowład po jednej stronie ciała,
•    nagły problem z mówieniem lub widzeniem,
•    pojawienie się asymetrii twarzy – np. opadanie kącika ust, wykrzywienie.

Każdego roku 70-80 tysięcy osób ma udar mózgu. 30% tych osób umiera w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Specjaliści przekonują, że natychmiastowa pomoc może uratować choremu z udarem życie, a wczesna rehabilitacja decyduje o jego sprawności w dalszych latach życia.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu jest organizacyjnie, kadrowo i sprzętowo przygotowany do niesienia pomocy w przypadkach wczesnego wykrycia podejrzenia udaru niedokrwiennego mózgu i zastosowania takiego leczenia, aby nie dopuścić do powstania dotkliwych następstw poudarowych.

Opracowane na podstawie pisma
    Wicemarszałka Województwa Opolskiego
    Romana Kolek

Wróć na początek strony