ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI INTERESANTA


baner_esp.jpeg   Serwis Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta służy do wypełniania wniosków oraz formularzy w formie elektronicznej i składania ich do Urzędu Gminy w Popielowie przy pomocy internetu (drogą on-line).
    Jeszcze do niedawna utrudnieniem w korzystaniu z tego typu usług był wymóg posiadania tzw. podpisu kwalifikowanego, który był odpłatny.
    Obecnie sprawy urzędowe można załatwić drogą elektroniczną, we wszystkich urzędach udostępniających e usługi, jeżeli posiadamy tzw. PROFIL ZAUFANY.
    Załatwienie sprawy drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Popielowie należy poprzedzić założeniem konta użytkownika w systemie.
    Usługa Moje Konto pozwala na przesyłanie pisma do Urzędu Gminy w Popielowie w formie e formularzy, a także na uzyskiwanie bieżącej informacji na temat stanu załatwienia spraw.
   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta www.eboi.pl zawiera także katalog spraw załatwianych w urzędzie wraz z  niezbędnymiwzorami dokumentów w wersji doc. pdf. oraz formularze elektroniczne.
   W razie problemów związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Popielowie prosimy o kontakt z informatykiem Panem Dariuszem Ciećkiewicz tel. 77 4275855.

   Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
   Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód osobisty lub paszport)

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Najbliższe punkty potwierdzania profilu:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Ozimska 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 38
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, ul Cementowa 6
Urząd Skarbowy w Brzegu, ul. Składowa 2

Wróć na początek strony