Informacja na temat projektu „Na rzecz ochrony przyrody Śląska”


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizowała projekt „Na rzecz ochrony przyrody Śląska” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Celem projektu było poszerzenie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego regionu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.


W ramach projektu powstała bardzo ciekawa strona www.przyrodaslaska.pl, na której można znaleźć informacje na temat:

  • Rezerwatów Przyrody Województwa Opolskiego,
  • Rejestrów form Ochrony Przyrody Śląska,
  • Grzybów jakich nie znamy,
  • Krajobrazów Śląska,
  • Magicznego Świata Roślin.

Opracowane na podstawie pisma
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu
Alicji Majewskiej
z dnia 31 października 2012r.

Wróć na początek strony