25.10.2012 Radni Gminy Popielów odwiedzili odnowiony budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubienia.IMG_0887-800.jpeg W dniu 31 sierpnia 2012 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt inwestycji to 448 825,99 zł z czego wartość dofinansowania wynosi 236 388,00 zł co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.
W dniu 25 października Radni Gminy Popielów zapoznali się z pracami wykonanymi na rzecz mieszkańców wsi Lubienia.
W ramach projektu dokonano termomodernizacji oraz odnowienia elewacji budynku świetlicy wiejskiej, powstało miejsce do grillowania, boisko sportowe, alejki spacerowe oraz klomby.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wprowadzeniem elementów małej architektury oraz szaty roślinnej stworzyła miejsce z odpowiednią infrastrukturą umożliwiające wzrost integracji lokalnej społeczności.
Dzięki powstałej infrastrukturze możliwa będzie organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych.

IMG_0876-800.jpeg IMG_0882-800.jpeg IMG_0884-800.jpeg IMG_0894-800.jpeg

Wróć na początek strony