Spotkanie informacyjne nt. Poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Opolu zapraszają na Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2012 r. o godzinie 12:00 w Sali nr 7 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek” przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: lub pod numerem telefonu: 77/ 40 33 660.
 

Wróć na początek strony