Konsultacje społeczne

 

Wójt Gminy Popielów  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawach :

Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego na rok 2013.

Proszę o   propozycje, opinie  i uwagi w zakresie objętym tematyką poszczególnych konsultacji.

Dokumenty poddane konsultacji  dostępne na stronie: bip.popielow.pl

 Wyniki konsultacji bip.popielow.pl

Wróć na początek strony