23.11.2012 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku


Wójt Gminy Popielów

Ogłasza  otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013r w zakresie :

Upowszechniania kultury fizycznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań :    

1)     Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego
oraz  organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.

2)    Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.

Szczegółowa informacja :

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 - 311 - 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012r.docx

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (1,08MB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań:

1)    Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie gminy Popielów,
2)    Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Szczegółowa informacja :

DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 -311- 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012..docx (28,07KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf (1,05MB)

Wzór oferty na realizację zadania publicznego
(Dz. U z 2011r Nr 6 poz. 25) PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf (355,92KB)

Wróć na początek strony