PO RYBY 2007-201326 listopada 2012 r. w godz. 14:00 - 15:00 odbędzie się Dyżur Eksperta i będzie obejmował temat: "Możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach Osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 - 2013 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa". Dyżur odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, ul. Słowackiego 10, Parter, sala nr 10. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wróć na początek strony