Konsultacje społeczne

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie systemu godpodarki odpadami w naszej gminie.

Poddane pod konsultacje projekty uchwał :

  • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
  • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokumenty poddane konsultacji  dostępne na stronie: bip.popielow.pl

Wyniki konsultacji bip.popielow.pl

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmieni się także sposób naliczania opłat. Wg nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Nowe zasady ruszą najpóźniej 1 lipca 2013 r.

W związku z powyższym musimy wypracować racjonalny system naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Zgodnie z ustawą są dopuszczalne trzy  metody naliczana opłat :

METODA OD ZUŻYCIA WODY
Propozycja zakłada obliczenie stawki za wywóz śmieci na podstawie ilości zużytej wody. Ustawa definiuję zużywaną wodę, jako szczególny rodzaj odpadu.

METODA OD POWIERZCHNI MIESZKANIA
Dla tej metody kluczowy jest metraż nieruchomości.

METODA OD ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI
Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów można obliczyć na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Po analizie  możliwości prawnych naliczania opłat proponujemy ich  obliczanie od ilości osób zamieszkałych  w nieruchomości. Projekt uchwały 

Gmina nie będzie mogła zarabiać na śmieciach, gdyż prawo tego nie dopuszcza. Do kasy gminy wpłynie tyle pieniędzy ile faktycznie nowy system będzie kosztował, nas wszystkich.

Gmina Popielów
 

 

Wróć na początek strony