23.11.2012 - Podsumowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PB234307-800.jpeg PROW.jpeg   W dniu 23 listopada 2012 w hotelu Arkas w Prószkowie odbyła się konferencja  podsumowująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W gali na zaproszenie  Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele  Lokalnych Grup Działania , organizacji  pozarządowych oraz:

Mieczysław Paradowski z Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi
Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego

Podczas uroczystości nagrodzono  organizacje i  gminy, które najlepiej radziły sobie ze zdobywaniem   środków z PROW. Wśród wyróżnionych  w kategorii gmin znalazła się Gmina Popielów , która zawarła w tym programie 8 umów  na kwotę  5.151.698 zł

Dyplom-800.jpeg Pragniemy w tym miejscu dodać, że poza samorządem gminy  o środki aplikowali inni beneficjenci  m.in. Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowe  Centrum Kultury, Parafia Rzymsko-Katolicka ze  Starych Siołkowic oraz Stowarzyszenie  Przyjaciół Popielowa „Razem” , którzy zawarli umowy na ogólną kwotę 876.586 zł

Ogółem   zawarto  15 umów na kwotę  6.028.284 zł   

Na uroczystości ogłoszone zostały również wyniki    konkursu „Przyjazna Wieś” – na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany przy wsparciu  środków unijnych  w kategorii infrastruktura  techniczna .
Przyznaną nagrodę Gminie Popielów  za  zajęcie II miejsca w konkursie  odebrał Wójt Gminy  Pan Dionizy Duszyński
  PB234303-800.jpeg PB234298-800.jpeg

Wróć na początek strony