Konferencja „Możliwe w Liderze”


PC074315-800.jpeg 2A7A08D7-800.jpeg
   W dniu 7 grudnia br.  w Starościnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak  Możliwe w Liderze.
Przy udziale beneficjentów  przedstawicieli  samorządów  gmin, organizacji pozarządowych  i mikroprzedsiębiorców, podsumowano dotychczasową działalność  Stowarzyszenia LGD.
Uczestniczący w spotkaniu  członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka  pogratulował   Stowarzyszeniu LGD wyróżnienia  za  efektywność oraz aktywność  w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Na konferencji zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu pn.: "Możliwe w Liderze", którego celem było wyłonienie najciekawszych projektów spośród operacji zrealizowanych z udziałem środków PROW.  Do konkursu zgłoszono 11 projektów.
Gmina Popielów otrzymała  4 statuetki za projekty:

  1. wydania materiałów promocyjnych – albumu Barwy Ziemi Popielowskiej –przeszłość, kultura , współczesność
  2. warsztaty wiklinowe  sposobem kultywowania  miejscowej tradycji i rzemiosła
  3. rewitalizacja  zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach etap I
  4. Popielów na starej fotografii


Z-ca Wójta Marieta Kupka , która  odbierała  statuetki  w imieniu Wójta Gminy  podziękowała za  wyróżnienie i powiedziała, że dzięki  aktywności  beneficjentów  i pozyskanym w ramach Leadera środków powstają  miejsca spotkań , place zabaw, wydawane są materiały promocyjne a także rozwijają się zakłady pracy, które mają też możliwość pozyskiwania środków w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw    

PC074312-800.jpeg PC074311-800.jpeg PC074326-800.jpeg PC074322-800.jpeg

Wróć na początek strony