OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Popielów  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych  dotyczących :

1.    Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania  
Konsultacje społeczne przeprowadzenie będą w okresie od dnia 12 grudnia  2012 r. do dnia 27. 12.2012. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową.
Opinie, uwagi i propozycje można przekazywać:

•    drogą elektroniczną na adres : radagminy@popielow.pl
•    bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie    w godzinach pracy Urzędu.
•    telefonicznie - tel.77 4275 826   

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 27  grudnia   2011 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf (603,98KB)
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf (1,59MB)
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.doc (32,00KB)
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf (232,77KB)

PDFwyniki konsultacji 1.pdf (399,45KB)

 

Wróć na początek strony