OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Popielów  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych  dotyczących :

1.  Projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne przeprowadzenie będą w okresie od dnia 13 grudnia  2012 r. do dnia 27. 12.2012. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową.
Opinie, uwagi i propozycje można przekazywać:
•    drogą elektroniczną na adres : gk@popielow.pl
•    bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie    w godzinach pracy Urzędu.
•    telefonicznie - tel.77 4275 853  
Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 27  grudnia   2011 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.
 
PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.321.2012 z dnia 13.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf (665,91KB)
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.pdf (237,49KB)
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.doc (32,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf (176,74KB) 

PDFwyniki konsultacji.pdf (464,52KB)

Wróć na początek strony