Apel do mieszkańców Gminy Popielów

A  P  E  L

do mieszkańców Gminy Popielów


P9210138-1.jpeg    Mieszkańcy Gminy Popielów, każdy z nas wie jak ważna jest ochrona przeciwpowodziowa. Pamiętamy doświadczenia związane z powodzią w 1997 roku oraz z obroną przeciwpowodziową w 2010 roku.
Nasze bezpieczeństwo związane jest ze stanem technicznym wałów.
W bieżącym roku dzięki staraniom Gminy udało się przeprowadzić modernizację wzmacniającą wał w Starych Siołkowicach na wysokości Biedaszki oraz w Popielowie w okolicach Wielopola, wtych miejscach w 2010 roku wał groził przerwaniem.
Koszt remontu wyniósł ok. 500 000 zł.
Kilka tygodni po zakończeniu prac, wały zostały ponownie uszkodzone przez pojazdy, które poruszały się po ich koronie.
Zwracam się do Mieszkańców z gorącym apelem o  zadbanie, o to aby  ciężka praca jaka została włożona w remont wałów  nie poszła na marne.
To my musimy reagować natychmiast widząc osoby czyniące taką dewastację, ponieważ od stanu technicznego wałów zależy bezpieczeństwo każdego z nas.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

P9210114_1.jpeg Uszkodzona korona wału ppow-Wielopole_1.jpeg

Wróć na początek strony