OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 Wójta    Gminy    Popielów
w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w październiku 2012 roku oddano do użytkowania odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Siołkowice. W związku z tym zawiadamiam, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu Gminy Popielów na ul. Opolskiej 13 w Popielowie o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 31.03.2013 r.

 Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego można uzyskać w Referacie Infrastruktury Technicznej  i Rolnictwa Urzędu Gminy e  Popielowie ul. Opolska 13 Popielów, tel. 77 4275850  - 53 w godz. 715 - 1515.

Wróć na początek strony