OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

   Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejsciu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie"

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 1.jpeg (145,58KB)

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 2.jpeg (127,88KB)

Wróć na początek strony