Nagroda dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

Dyplom.jpeg Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice  przystąpiło   do konkursu   „Odnowa wsi szansą dla opolskiej młodzieży" i zgłosiło  projekt „Budowa boiska do  piłki plażowej „
Zarząd Województwa Opolskiego   uznał, iż  przedsięwzięcie promuje dorobek społeczności wiejskiej  oraz jest dowodem na możliwość osiągania sukcesu przez opolskie wsi i przyznał nagrodę.

 
Nagroda - Nowe Siołkowice.jpeg Projekt „Budowa boiska do piłki plażowej” został zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej
z budżetu Gminy  przyznano środki w wysokości  4.092 zł
wkład mieszkańców –(praca rzeczowa przy realizacji projektu ) 4.091 zł
piasek nieodpłatnie przekazał Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego Jacek  Grabowski
mieszankę betonową  nieodpłatnie przekazał  Zakład Produkcja Handel  Materiałami Budowlanymi i Przemysłowymi KobieniaKonkurs współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.

Wróć na początek strony