Wizyta studentów na terenie Gminy Popielów

Studenci.jpeg
   15 listopada 2012 studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przebywali z wizytą w Gminie Popielów. Odwiedziny w sołectwach Karłowice i Siołkowice były związane z zajęciami, które realizują na Politechnice Opolskiej. W ramach przedmiotu Programowanie polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. W raz ze swoim prowadzącym zajęcia dr inż. Piotrem Bębenkiem udali się do miejscowości w celu zaplanowania rozwoju w tych miejscowościach. Wizja lokalna, spotkanie z sołtysami i mieszkańcami sołectw pozwoli im w sposób praktyczny stworzyć strategie rozwoju na poziomie lokalnym. Taka inicjatywa będzie z korzyścią dla obu stron, studenci poznają w sposób praktyczny planowanie rozwoju a sołectwa i gmina otrzymają prace przygotowywane przez grupy studentów, które będą mogli wykorzystać w swoim działaniu. Jak mówi Pan Piotr Bębenek taka inicjatywa zderza wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni i wykorzystaniem jej w praktyce. Dzięki uprzejmości wójta Dionizego Duszyńskiego i sołtysów możemy realizować taką inicjatywę. Studenci dziękują również za wspaniałe ognisko, które zakończyło ich ciężką pracę w terenie. Oczywiście nie jest to ostatni pobyt studentów w tym roku akademickim.

Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Wróć na początek strony