Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach programu Równać Szanse

Równać szanse.jpeg   Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie podpisało umowę dotacyjną z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programu Równać Szanse, dotacja została przyznana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji otrzymało grant w wysokości 7000 zł.  Działania prowadzone w ramach otrzymanego grantu trwać będą od stycznia 2013 r. do lipca 2013 r. z dziesięcioosobową grupą młodzieży, w trakcie trwania programu uczestnicy będą mieć możliwość skorzystania m.in.  z warsztatów fotografii, warsztatów przygotowujących publikację do składu drukarskiego, archiwizacji i opisywania archiwalnych zdjęć. Planuje się, że uczestnicy nabędą umiejętności związane z organizacją czasu pracy, samodyscypliny, kompetencjami komunikacyjnymi, oraz pogłębi się ich chęć  do poznawania historii regionu. Efektem wszystkich działań będzie wydanie fotoalbumu.

Fundacja wolności.jpeg Fundacja dzieci.jpeg

Piotr Szafrański Dyrektor SCKTiR

Wróć na początek strony