31.12.2012 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Wójt Gminy Popielów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. w
zakresie Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

na realizację zadania pod nazwą "Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie gminy Popielów", przyznano Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu 35.000 zł z Art. 15 ust 2i ustawy z dnia publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 Or, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

na realizację zadania pod nazwą „ Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych"  przyznano Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu kwotę 15.000 zł. z Art. 15 ust 2i ustawy z dnia publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010 Or, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf (1,05MB)

Wróć na początek strony