31.12.2012 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej


Wójt Gminy Popielów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na realizację zadania pod nazwą „Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Popielów. przyznano Gminnemu Związkowi ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie kwotę 190.000 zł

na realizacje zadania pod nazwaą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu" przyznano Gminnemu Związkowi ,,Ludowe Kluby Sportowe" w Popielowie kwotę 30.000 zl

Zgodnie z Art. 15 ust 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (1,08MB)

Wróć na początek strony