Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE  
ul. Powstańców 12


bezpłatne porady terapeuty uzależnień w zakresie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym lub przemocy domowej
czwartki w godzinach 12:00–17:00

marzec 7, 21         kwiecień 4, 18        maj 9, 23
w celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 77 427 57 10 lub 11
bezpłatne porady psychologiczne
  każda środa w godzinach 13:00–17:00
w celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 77 427 57 10 lub 11

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Popielowie

Porady organizowane przez Urząd w Popielowie
                     finansowane ze środków z funduszu związanego z Ochroną zdrowia – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień

Wróć na początek strony