10.01.2013 Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca szkodliwości i zagrożeń płynących ze spożycia alkoholu metylowego.


inspektor sanitarny.jpeg

W związku ze wzrastającą liczbą zatruć alkoholem metylowym (metanolem) Ministerstwo Zdrowia we współdziałaniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym  przekazało informację dotyczącą ryzyka zatrucia alkoholem niewiadomego pochodzenia oraz produktami nieprzeznaczonymi do spożycia np.  płynami do spryskiwaczy, rozpuszczalnikami, płynami do chłodnic.Metanol (alkohol metylowy) zawarty jest w wielu produktach codziennego stosowania. Znajduje się między innymi w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych, płynach
do mycia okien, w niektórych rozpuszczalnikach. Jest alkoholem technicznym, nienadającym się do spożycia ze względu na jego śmiertelnie trujące właściwości. Wypicie metanolu
w ilości 25 mililitrów może spowodować całkowitą ślepotę, a ilości większe niż 30 mililitrów (2 łyżki stołowe) powoduje zgon osoby, która wypiła metanol zawarty w tych produktach!
Zmiana przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu metanolu spowodowała wzrost zawartości tej niebezpiecznej trucizny w produktach, do  których dotychczas nie dodawano metanolu – mogą zatem pojawić się na rynku produkty podobne do denaturatu z dodatkiem metanolu, podobnie zawartość metanolu w niektórych płynach do spryskiwaczy może przekraczać 30%. Mimo właściwego oznakowania tych produktów, zgodnego z europejskimi standardami bezpieczeństwa, niestety stale zdarzają się przypadki intencjonalnego spożycia tego rodzaju środków.

Spożycie produktów zawierających metanol  związane jest z śmiertelnym  niebezpieczeństwem.

Opracowane na podstawie pisma Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012

Wróć na początek strony