PROJEKT STOWARZYSZENIA NASZA WIEŚ STARE SIOŁKOWICE

Równać Szanse.jpeg   “Siołkowicka tradycja sposobem na edukację młodzieży I jej dobry  start we współczesność”,  to tytuł projektu, jaki będzie realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach. Celem projektu jest edukacja młodzieży w zakresie poznawania własnego środowiska, pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa oraz jego promocja.
Działania projektowe obejmują warsztaty wikliniarskie oraz warsztaty fotograficzne.
   Wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania deklaracji uczestnictwa (w sekretariacie Gimnazjum) oraz na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2013 roku o godz. 16.00 (poniedziałek) w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

Prezes Stowarzyszenia Nasza Wieś Stare Siołkowice
 Monika Macioszek

Wróć na początek strony