Informacja nt. planowanego wydania folderu odnośnie bazy gastronomiczno-noclegowej   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak planuje wydanie folderu zawierającego informacje na temat bazy gastronomiczno-noclegowej na terenie stowarzyszenia. W związku z tym, prosimy wszystkie zainteresowane podmioty, o przesyłanie danych teleadresowych oraz zdjęć (max 3). Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego 2013 roku na nasz adres mailowy lgd@stobrawskiszlak.pl. Folder będzie rozpowszechniany na wszelkiego rodzaju targach, jarmarkach i innych imprezach promujących turystykę.

Wróć na początek strony