INFORMACJA

loga.jpeg

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak w 2013 roku planuje ostatnie nabory, ze środki z PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER.
Otrzymane środki pozwolą Państwu  zrealizować swoje  pomysły , zrobić coś dla swojej działalności.
W związku z powyższym zapraszamy serdecznie  na spotkanie informacyjno – promocyjne, które odbędzie się dnia 27.02.2013 roku, w sali Narad Urzędu Gminy Pokój, o godzinie 11.00

                                                     Prezes Lokalnej Grupy Działania

Wróć na początek strony