Podpisanie umowy przez SCKTiR

loga_1.jpeg
W dniu 27 lutego 2013 r. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji podpisało umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.  W ramach umowy Centrum będzie realizować operację pt. „ Atrakcje turystyczne Gminy Popielów i okolic ”, celem operacji będzie wydanie przewodnika turystycznego, który zawierać będzie informacje o atrakcjach turystycznych naszej gminy oraz obszaru LGD.  Całkowity koszt projektu 5080,00 zł, otrzymana kwota pomocy 4064,00 zł.

Piotr Szafrański – Dyrektor  SCKTiR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wróć na początek strony