04.04.2013r. - Sprawdzian klas VI w szkołach podstawowych
W dniu 4 kwietnia 2013r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów odbył się sprawdzian klas VI.
W sprawdzianie udział wzięło łącznie 65 uczniów z :

Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie – 26 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach – 21 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach – 18 uczniów

Czas trwania sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wynosił 60 min., a uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji mieli wydłużony czas do 90 min.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy dyrektor danej szkoły.
 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony