Nowy plac zabaw w Popielowie już otwarty


  P4184449-800.jpeg  
   W dniu 5.09.2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa "Razem" podpisało umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie w Popielowie bezpiecznego miejsca wypoczynkowego, umożliwiającego międzypokoleniową integrację i aktywność społeczną mieszkańców oraz odwiedzających naszą miejscowość turystów poprzez wykonanie ogrodzenia i stworzenie placu zabaw.

   Całość projektu opiewała na kwotę 39.719,37 zł, z czego 25.000 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej, a 10.000 zł dofinansowanie otrzymane z budżetu Gminy Popielów. Resztę stanowi wkład własny stowarzyszenia i praca wolontariuszy. Przy realizacji tego projektu pomagali bezinteresownie mieszkańcy wsi Popielów.

Dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie w realizację naszego projektu.

Dzisiaj cieszymy się, że przy ulicy Wolności w Popielowie powstał nowy, kolorowy plac zabaw dla dzieci.

Zapraszamy do korzystania z placu zabaw.

P4184448-800.jpeg P4184451-800.jpeg P4184452-800.jpeg

Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa "Razem"

 

Wróć na początek strony